Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Κάντε κλίκ εδώ για να διαβάσετε τον κατάλογο μας σε μορφή PDF.

 

Κάντε κλίκ εδώ για να διαβάσετε σχετικό άρθρο για τους Ενεργειακούς υαλοπίνακες.

 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

 

ΑΛΗΘΕΙΑ: είναι ότι ο ισχυρότερος σύμμαχος στην προσπάθεια μείωσης εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι η ενεργειακή υάλωση, διότι για την παραγωγή ενός τετραγωνικού μέτρου εκπέμπονται άπαξ 25kg ενώ από την χρήση της εξοικονομούνται 91kg ετησίως εφ’όρου ζωής!

ΑΛΗΘΕΙΑ: είναι ότι η χρήση ενεργειακής υάλωσης μειώνει θεαματικά το κόστος πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας μειώνοντας ταυτόχρονα την απαίτηση για μεγάλης απόδοσης λέβητες και μεγάλης ισχύος κλιματιστικών συσκευών.

ΑΛΗΘΕΙΑ: είναι ότι η χρήση ενεργειακής υάλωσης ελαχιστοποιεί τις χρωματικές αλλοιώσεις των επίπλων, υφασμάτων, ξύλινων δαπέδων και προφυλάσσει τους ενοίκους από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

ΑΛΗΘΕΙΑ: είναι ότι αναλογιζόμενος κανείς την ευκολία αντικατάστασης των υαλοπινάκων, το μικρό σχετικά κόστος και την αντιστρόφος ανάλογη εξοικονόμηση ενέργειας, εύκολα οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η αμεσότερη, απλούστερη και αποδοτικότερη παρέμβαση που μπορεί να γίνει σ’ ένα υφιστάμενο κτίριο προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά, είναι η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με σύγχρονους ενεργειακούς υαλοπίνακες τελευταίας γενιάς.


 

ΜΥΘΟΣ: είναι ότι υπάρχει μόνο ένας τύπος ενεργειακού υαλοπίνακα. Στην πραγματικότητα υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία η οποία δύναται να καλύψει οποιαδήποτε ιδιαίτερη απαίτηση.

ΜΥΘΟΣ: είναι ότι υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες είναι αποδοτικότερες στην εξοικονόμηση ενέργειας από τους ενεργειακούς υαλοπίνακες.Στην πραγματικότητα το κόστος κτήσης ενός τετραγωνικού μέτρου τέτοιου υαλοπίνακα αποσβαίνεται σε δύο με τρία χρόνια μιας και εξοικονομεί μέχρι και 300kwh ανά έτος.

ΜΥΘΟΣ: είναι ότι κάθε καινούρια τεχνολογία αιχμής φτάνει στον καταναλωτή σ’ ένα δυσβάσταχτο όπου μόνο λίγοι να μπορούν να απολαύσουν, στην προκειμένη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

ΜΥΘΟΣ: είναι ότι ένας οποισδήποτε διπλός υαλοπίνακας είναι ενεργειακός.Στην πραγματικότητα η διαφορά ενεργειακής εξοικονόμησης ενός πραγματικά ενεργειακού και ενός κοινού διπλού υαλοπίνακα μπορεί να ξεπεράσει τα 200%!  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΨΕΜΜΑΤΑ: είναι ότι το πλαίσιο που αποτελεί κατά μέσο όρο το 20% του ανοίγματος μπορεί να παίζει σημανικότερο ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα άνοιγμα από τον υαλοπίνακα που αποτελεί το 80 %

ΨΕΜΜΑΤΑ: είναι ότι, οι διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τελευταίας γενεάς, έχουν όριο ζωής. Στην πραγματικότητα δεν έχουν απολύτως κανένα όριο στην διάρκεια της ζωής τους ενώ δεν απαιτούν απολύτως καμία ειδική συντήρηση πέρα του τυπικού καθαρισμού όπως και όλοι οι απλοί υαλοπίνακες.

ΨΕΜΜΑΤΑ: είναι ότι ένα προϊόν που ενσωματώνει την παγκόσμια τεχνολογία αιχμής στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να διατεθεί και να τοποθετηθεί από τον οποιοδήποτε. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μόνοι κατάλληλοι για τον χειρισμό τέτοιων προϊόντων δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος πέρα από τα πιστοποιημένα μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ που αποτελούν την εγγύηση για την σωστή εφαρμογή ενός τόσο τεχνολογικά εξελιγμένου προϊόντος.    

       

 ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ     

 

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:  Η προτεινόμενη υάλωση, ήπιας απόδοσης και οικονομική από πλευράς κόστους, αποτελεί την λύση για κατοικίες με σχετικά  μικρά ανοίγματα όπου κύριο μέλημα είναι η βελτίωση της απόδοσης κατά τις περιόδους θέρμανσης σε περιοχές όπου οι ανάγκες κλιματισμού είναι μικρές (ορεινές περιοχές άνω των 500μ υψόμετρο, βορεινοί προσανατολισμοί κλπ.). Η απόσβεση του κόστους μιας τέτοιας υάλωσης εκτιμάται σε 4 με 5 χρόνια.  Συντελεστής θερμοπερατότητας  1,95 watt/m2*Co (+-5%), Συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας μεγαλύτερος από 60%, Συντελεστής ηλιακός μι

κρότερος από 65%.

Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Η προτεινόμενη υάλωση συνιστά την <μέση λύση> με ικανοποιητική απόδοση τόσο το καλοκαίρι όσο και  τον χειμώνα. Βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων τόσο από τις περιόδους θέρμανσης όσο και από τις περιόδους ψύξης. Η απόσβεση του κόστους μιας τέτοιας υάλωσης εκτιμάται σε 3 με 4 χρόνια. Συντελεστής θερμοπερατότητας 1,75 watt/m2*Co(+-5%), Συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας μεγαλύτερος από 60%, Συντελεστής ηλιακός μικρότερος από 55%.

Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Η προτεινόμενη υάλωση υιοθετεί τεχνολογία αιχμής και προσφέρει τα μέγιστα ενεργειακά οφέλη για τον καταναλωτή για χρήση τόσο σε ψυχρά όσο και σε θερμά κλίματα. Ταυτόχρονα μειώνει τις ενεργειακές ανάγκες φωτισμού, ενώ η υποδειγματική της ενεργειακή συμπεριφορά αποδίδει σε περιπτώσεις οσοδήποτε μεγάλων ανοιγμάτων οποιουδήποτε προσανατολισμού χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση. Η απόσβεση του κόστους μιας τέτοιας υάλωσης εκτιμάται σε 2 με  3 χρόνια. Συντελεστής θερμοπερατότητας 1,4 watt/m2*Co(+-5%), Συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας μεγαλύτερος από 65%, Συντελεστής ηλιακός μικρότερος από 55%.

                                                                                                                                                                                     

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ: Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καταναλωτές, αλλά και το υπουργείο από τυχόν επιτήδειους και προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος σε πραγματικούς αριθμούς αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει κατά την γνώμη της ομοσπονδίας να προσκομίζονται τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα:

  • Τιμολόγιο τοποθετητή /μεταποιητή με αναλυτική περιγραφή σύνθεσης υαλοπίνακα.
  • Βεβαίωση τεχνικών προδιαγραφών εργοστασίου κατασκευής ενεργειακού υαλοπίνακα κατά ΕΝ 410.
  • Υπεύθυνη δήλωση τοποθετητή /μεταποιητή ότι ο υαλοπίνακας που τιμολόγησε συμπίπτει με αυτόν που αναφέρει η προσκομιζόμενη βεβαίωση τεχνικών προδιαγραφών.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης του τοποθετητή /μεταποιητή κατα «CE».
  • Αντίγραφο βεβαίωσης ενεργού μέλους της ΠΟΕΒΥ.

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Με την μοναδική ευκαιρία της αντικατάστασης των υαλοπινάκων, το υπουργείο θα έπρεπε να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στους επιλέξιμους υαλοπίνακες, ελάχιστο όριο επιπέδου ασφαλείας (το οποίο είναι υποχρεωτικό στις περισσότερες χώρες της ΕΕ). Αυτό επιτυγχάνεται εξαιρετικά εύκολα υποκαθιστώντας τον έναν από τους δύο υαλοπίνακες με έναν αντιτραυματικό (ασφαλείας),με επιπλέον κόστος της τάξης των 25Â/m2. Αυτή η προσθήκη του όρου θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα της ασφάλειας  των καταναλωτών, δεδομένου ότι σήμερα τα περισσότερα οικιακά ατυχήματα οφείλονται σε θραύση υαλοπινάκων, (κατά τη διάρκεια του σεισμού του 1999, 4 στους 5 τραυματισμούς προήλθε από την θραύση υαλοπινάκων)