Προδιαγραφές

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΕΡΜΟΣΟΚ ΤΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

Σε κάθε περίπτωση που ο υαλοπίνακας δέχεται ηλιακή προσπίπτουσα ενέργεια (υπέρυθρη ακτινοβολία) δεν ενδείκνυται να τοποθετούμε στον υαλοπίνακα αυτοκόλλητα ή κάθε είδους κουρτίνες τύπου ΣΤΟΡ σε απόσταση λιγότερο των 10cm από τον υαλοπίνακα, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει πρόβλημα πιθανού θερμοσόκ και κατά συνέπεια θραύση του υαλοπίνακα.
Δεν ενδείκνυται επίσης με κάθε τύπου σκίαστρο, φυσικού ή τεχνητού, να σκιάζεται ο μισός υαλοπίνακας ενώ ο άλλος μισός να εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία και σε αυτή την περίπτωση προκύπτει πάλι πιθανότατα θερμοσόκ του υαλοπίνακα.

 

Επίσης δεν επιτρέπεται να έχετε θερμαντικά στοιχεία, σε κάθε περίπτωση, πολύ κοντά στον υαλοπίνακα ή η υπέρυθρη ακτινοβολία από τα θερμαντικά στοιχεία να έχει κατεύθυνση κατ΄ευθείαν στον υαλοπίνακα.

 

Τέλος όλοι οι υαλοπίνακες στις βιτρίνες θα πρέπει να είναι Laminate (τρίπλεξ). Στις πόρτες και στους φεγγίτες Securit. Οι αντιρίδες να είναι τουλάχιστον 10+10 Laminate & Ροντέ Καρέ από τις δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντέχουν ανεμοπίεση 12 μποφόρ.

 

Το θέμα αντικλοπικότητας ή αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων είναι άλλου είδους μελέτη και έχει διαφορετικές προδιαγραφές.