ΠροδιαγραφέςΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΕΡΜΟΣΟΚ ΤΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ

  • Σε κάθε περίπτωση που ο υαλοπίνακας δέχεται ηλιακή προσπίπτουσα ενέργεια (υπέρυθρη ακτινοβολία) δεν ενδείκνυται να τοποθετούμε στον υαλοπίνακα αυτοκόλλητα ή κάθε είδους κουρτίνες τύπου ΣΤΟΡ σε απόσταση λιγότερο των 10cm από τον υαλοπίνακα, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει πρόβλημα πιθανού θερμοσόκ και κατά συνέπεια θραύση του υαλοπίνακα.

  • Δεν ενδείκνυται επίσης με κάθε τύπου σκίαστρο, φυσικού ή τεχνητού, να σκιάζεται ο μισός υαλοπίνακας ενώ ο άλλος μισός να εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία και σε αυτή την περίπτωση προκύπτει πάλι πιθανότατα θερμοσόκ του υαλοπίνακα.

  • Επίσης δεν επιτρέπεται να έχετε θερμαντικά στοιχεία, σε κάθε περίπτωση, πολύ κοντά στον υαλοπίνακα ή η υπέρυθρη ακτινοβολία από τα θερμαντικά στοιχεία να έχει κατεύθυνση κατ΄ευθείαν στον υαλοπίνακα.

Τέλος όλοι οι υαλοπίνακες στις βιτρίνες θα πρέπει να είναι Laminate (τρίπλεξ). Στις πόρτες και στους φεγγίτες Securit. Οι αντιρίδες να είναι τουλάχιστον 10+10 Laminate & Ροντέ Καρέ από τις δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντέχουν ανεμοπίεση 12 μποφόρ.

Το θέμα αντικλοπικότητας ή αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων είναι άλλου είδους μελέτη και έχει διαφορετικές προδιαγραφές.